Optimera fakturahanteringen med
e-fakturatjänsten PDFtoXLeverantörsfakturorKonvertering av PDF-faktura till e-faktura

Vi tolkar PDF-fakturorna automatiskt, så du slipper manuell hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

Skicka e-fakturaFrån PDF till elektronisk faktura

I fakturaportalen konverteras era PDF-fakturor och skickas som e-faktura till fakturamottagaren

Kom igång nu